Tytuł projektu: "Zakup specjalistycznych maszyn z adaptacją i modernizacją obiektów budowlanych"

Beneficjent: "FUTURE I" P.H.U.R. Czesław Dopieralski

Wartość projektu: 2.204.576,00 PLN

Wartość dofinansowania: 750.000,00 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

[Powrót]
Copyright 2010 FUTURE I P.H.U.R
Projekt i realizacja Grupa Terrabit Janusz Hess - www.drukarnia.infopres.pl