Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowo-Remontowe „FUTURE I”
43-215 Jankowice,
ul. Nowa 10


Siedziba:
43-215 Jankowice ,
ul. Złote Łany 52A
Tel./fax. +48 32 211 50 38
Tel. +48 32 441 89 21

Właściciel:
Czesław Dopieralski,
e-mail:

Zamówienia:
Czesław Dopieralski,
e-mail:
Stanisław Kirmes,
e-mail:

Kadry i Płace:
Kierownik Maria Tomicka,
e-mail:
Z-ca kierownika Stanisław Kirmes,
e-mail:

Księgowość:
Główna Księgowa - Danuta Wieciech,
e-mail:

Pełnomocnik d/s jakości:
Stanisław Kirmes

e-mail:

Kierownik robót:
Krzysztof Urbańczyk

e-mail:
biuro Tychy tel. + 48 32 217 30 97
Copyright 2010 FUTURE I P.H.U.R
Projekt i realizacja Grupa Terrabit Janusz Hess - www.drukarnia.infopres.pl